กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

14-03-2018 1032


วันนี้  14 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ลานหน้าเสาธง และในห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ประเสริฐศักดิ์  สมจิตต์ เป็นประธานในพิธี  

    โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมกล่าวความรู้สึกจากตัวแทนนักเรียน ชั้น ป.6 และพิธีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ของ ป.6 ในด้านต่างๆ   นอกจากนี้ได้ให้น้องๆมอบของขวัญ ของที่ระลึก ช่อดอกไม้แก่พี่ๆ ป.6

     ส่วนในช่วงสาย  ได้มีกิจกรรมขอขมา บูชาครู โดยนักเรียนมอบพวงมาลัยแด่ครู ครูผูกสายข้อมือให้แก่นักเรียน  หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมรื่นเริง การร่วมสังสรรค์กับคณะครู และเพื่อนๆในสายชั้น ป6

    บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น อบอวนด้วยความรักความอบอุ่น