งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

16-01-2018 898


      วันครู 16 มกราคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเมือง ทุ่งท่าลาด โดยมีนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธี เพื่อระลึกถึงคุณของบูรพาจารย์ และดำรงไว้ซึ่งวิชาชีพครู

     ในการนี้ได้มอบรางวัลครูดีเด่นแก่คณะครู ซึ่ง นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูดรุณี ธรรมมิกะกุล คุณครูดุษฎี บุรีศรี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้วย