เพลงมาร์ช โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
โรงเรียนเทศบาล...วัดใหญ่ยึดมั่นไว้ ให้มี คุณธรรม
ฝึกอบรม บ่มวินัย ใจมุ่งมั่่นวิชาการนั้น นำเด่น ไม่เป็นรอง
พร่ำเพียร เล่าเรียน มีศึลมีธรรมกตัญญูล้ำ สอนสั่ง เชื่อฟังสนอง
ให้เกียรติท่าน เคารพซึ่ง กันปรองดองมีร่มโพธิ์ทองไว้ครอง รักษาศึลธรรม
สีขาว...ขาวสะอาดเรามีศาส..นา พาหนุนนำ
สีแดงเป็นสีแห่ง ชาติ คือพลังยืนยันอยู่ยั้ง รักสถาบัน มั่นคง
โรงเรียนเทศบาล...วัดใหญ่ศิษย์หญิงชาย เก่งดี ได้ตามประสงค์
กีฬาเด่น มีน้ำใจ ครูเสริมส่งหนึ่งในสังคม ชุมชน เทศบาล

(ซ้ำ)

เนื้อร้องและทำนอง อาจารย์ คีรี พูลแก้ว
เรียบเรียงโดย ครู ชมพูนุท บุญกิจธิคุณ