ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

14-02-2024 154

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โีรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
 
ตรวจสอบรายชื่อ   คลิก ⏬⏬

https://www.facebook.com/share/TJUEji7sPk2MCaTQ/?mibextid=oFDknk

     ✨