บรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2561

28-05-2024 88


บรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่