ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2567

28-05-2024 90


ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ดังนี้