รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ของเล่นของใช้แสนรัก โดยให้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

15-02-2021 946

เจ้าของผลงาน : นางสาวปราณี เขตนคร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด  ตามเอกสารดังแนบ

คลิก http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/Pranee_s.pdf