โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ขอยกเลิกกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน (ภาคฤดูร้อน)

15-04-2021 587

   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ขอยกเลิกกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น  
ตามประกาศด้านล่าง