ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน กรณีพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2564

30-03-2021 29

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน กรณีพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2564

มอบตัว : วันพฤหัสบดี ที่ 1เมษายน 2564 
               เวลา 08.30-11.30 น.
               เตรียมเอกสารให้พร้อมตามเอกสารดังแนบ

หมายเหตุ : วันมอบตัว ไม่ต้องพานักเรียนมา

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับมอบตัว : ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ อาคาร1