ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 1

03-02-2020 380

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 1 วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 11.30 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

- เข้าแถว เวลา 7.45 น.

- เวลาสอบ 08.30-11.30 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบ  คลิก  http://www.watyai.ac.th/uploaded/files/NameTest2563_A1.pdf

หมายเหตุ : นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย

                 หากมาสายเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบ