รับสมัครนักรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

18-12-2019 396

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

  กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล  1  และชั้นประถมศึกษาปีที่  1
          -  สมัครวันที่  2  มกราคม  2563  ถึง  31  มกราคม  2563 เวลา 08.30 –12.00 น.                                      และเวลา  13.00 – 16.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

 สมัครได้ที่ สำนักงานธุรการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

 

สอบถามโทร 075 313460