เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

30-01-2019 260

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 

- ชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เวลา 07.30 - 12.00 น.</p>

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เวลา 13.00 - 16.00 น.</p>

จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน และเวลาที่กำหนด

กราบขอบพระคุณ