รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 อัตรา

19-12-2017 297

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความสะอาด และพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ รายละเอียดตามแนบ