โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รับสมัครนักเรียน เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

15-03-2017 375

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  รับสมัครนักเรียน เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา  2560  

โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  เริ่มเรียน  วันที่ 20  มีนาคม  - 8  เมษายน  2560

สมัครได้ที่ห้องธุรการ  หรือสอบถาม โทร  075 313460  ในวันและเวลาราชการ