โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่จัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ

25-06-2013 293

วันที่ 18 - 20  มิถุนายน 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่จัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 " นครวิชาการ"