บรรยากาศพิธีไหว้ครู /เลือกตั้ง ทวญ.

05-01-2013 298

นักเรียนร่วมคารวะครูอาจารย์ ในพิธีไหว้ครู และร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน