ร่วมแสดงความยินดีกับลูกวัดใหญ่...กับความสำเร็จ

05-01-2013 267

ร่วมแสดงความยินดีกับลูกวัดใหญ่...กับความสำเร็จ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 “ นครวิชาการ”