คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศ

05-01-2013 250

นางบุษบัน  ทั่วจบ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล     วัดใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู  เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  วันที่  2มิถุนายน  พ.ศ.2556            ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค