โครงการ

05-01-2013 207

วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 นายสวัสดิ์  กฤตรัชตนันต์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปลูกต้นมเหสักข์ - สักสยามสยามินทร์ โครงการ " ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์"  ณ วัดใหญ่ชัยมงคล  โดยมีพระประทีปชัยธรรม เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล,คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน