3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

01-06-2023 1078


3 มิถุนายน  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่