2 เมษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

01-04-2023 1987


     2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
     ทรงพระเจริญ