การสอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล1 และชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

18-02-2023 1814


        18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ นำโดยนายโสภิตพงศ์ ช่วยสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        ขอขอบคุณผูัปกครองที่ไว้วางใจนำบุตรหลานมาร่วมเป็นครอบครัวขาว-แดงเดียวกันกับเรา