กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

17-02-2023 7589


     วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566)  นายโสภิตพงษ์ ช่วยสกุล ผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียนและ ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ขอขอบพระคุณท่าน ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน Active Learning ประจำปีการศึกษา 2565 ท่าน ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านระวิวรรณ แก่นคง ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครู ในสังกัดทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ