กิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมสนุกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566

30-12-2022 2871


    วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ร่วมกิจกรรม
     โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์  เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
    นอกจากนี้ ในช่วงเวลาถัดมา ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมแจกของรางวัล-ของขวัญปีใหม่แก่นักเรียนผู้โชคดี ซึ่งของรางวัลในปีนี้มีมากกว่า 400 ชิ้น โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากคณะผู้บริหาร คณะครู ห้างร้านต่างๆ และท่านผู้มีอุปการคุณหลายท่าน 
     กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่าย
………….
 เพราะเราคือโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่