ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

27-12-2022 1863


 (26/12/65)
      โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ นำโดยนายโสภิตพงษ์ ช่วยสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดพิธีถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีกิจกรรมดังนี้
     จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดสมุดลงนามถวายพระพร
     ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศักษาฯ และนักเรียน วางพานพุ่มดอกไม้ ลงนามถวายพระพร และร่วมสงบนิ่ง
     ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น ป.4 และ ป.5 พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร นำปิ่นโตไปวัด เพื่อทำบุญขอพร ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

   ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช