กราบถวายพระพร พระองค์ภาฯ ให้ทรงหายจากอาการประชวร

20-12-2022 1379


 20-12-2022  1


กราบถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

      ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่