วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ 2565

05-12-2022 1663


๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

        วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

    ข้าพระพุทธเจ้า:คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่