น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

13-10-2022 1589


เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

     ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช