กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565

11-08-2022 1004


    เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายโสภิตพงษ์ ช่วยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม
      เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ให้กำเนิด มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ์ดวันแม่ วาดภาพระบายสี เรียงความเรื่องแม่ แต่งกลอนเกี่ยวกับแม่ การรำถวายพระพร บนเวที และจัดนิทรรศการวันแม่ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
      ขอขอบคุณ