เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

27-07-2022 77


   

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ นำโดย ผู้อำนวยกาสถานศึกษา นายโสภิตพงษ์ ช่วยสกุล ร่วมกับคณะครู นักเรียน และบุคลากร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดย

  • จัดตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร
  • จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพรชัยมงคลทั้งที่ทำการหน่วยงานและ

    ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 《๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕》 #โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่#

https://forms.gle/ZfFZEbJ4WVUNE7zq6