พิธีเททองรูปเหมือนองค์จำลอง หลวงพ่อใหญ่

14-05-2022 1571


     13 พฤษภาคม 2565 
ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 เวลา 19.19 น.

     ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเททองรูปเหมือนองค์จำลอง 'หลวงพ่อใหญ่' เพื่อตั้งประดิษสถานหน้าองค์จริงด้านนอก โดยมี

     นายจามร เจริญอภิบาล ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ.โสภิตพงษ์ ช่วยสกุล และคณะครูเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว