การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

12-05-2022 165


วันนี้ 12 พฤษภาคม 2556 5

     โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ นำโดยนายโสภิตพงษ์ช่วยสกุล ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ พร้อมคณะครู ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 5 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อวางแนวทางและนโยบายวางแผนในการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2565 

   การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกฝ่าย