การปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2565

12-05-2022 1030


วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.

     ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด) โดยมี ดร. กณพเกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี