ประเมินสถานศึกษาเพื่อเปิดการเรียนการสอน on site

03-05-2022 992


      โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเปิดการเรียนการสอน รูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

     การประเมินผ่านได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่าย
(2 พ.ค.2565)