ต้อนรับคุณครูชนะศักดิ์ รักขนาม สู้รั้วแดง-ขาว

03-05-2022 354


โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ต้อนรับคุณครูชนะศักดิ์ รักขนาม วิชาเอกภาษาไทย ในโอกาสย้ายมาปฎิบัติการสอน ที่โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 

     ด้วยความยินดียิ่ง

(2 พ.ค.2565)