29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

29-04-2022 52


29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

ทรงพระเจิญ