ขอแสดงความยินดีกับลูกวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2564

02-04-2022 460


ขอแสดงความยินดี

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

** โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

- โควต้า จำนวน 2 คน

- ทั่วไป จำนวน 4 คน

** โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

- โปรแกรม SMTP/EP จำนวน 1 คน

- ทั่วไป จำนวน 6 คน

** โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

- ทั่วไป จำนวน 18 คน

** โรงเรียนโยธินบำรุง

- โปรแกรมวิทย์ คณิต อังกฤษ (SMEP) จำนวน 5 คน

- โปรแกรมทหาร (BMTP) จำนวน 6 คน

- ทั่วไป จำนวน 37 คน ⏩ Top 10 จำนวน 5 คน

***ภายใต้การบริหารงาน ผอ.โสภิตพงษ์ ช่วยสกุล คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

 

yesความสำเร็จ ของลูกวัดใหญ่ของเรา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242018069664949&id=100015703026195

ความภาคภูมิใจของเราทุกคน

ลูกวัดใหญ่เก่งจริงๆ

โรงเรียนของชุมชน