2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระเจริญ

02-04-2022 444


๒ เมษายน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่