น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวา 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ

04-12-2021 251


น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ถวายพานพุ่ม 5 ธันวา 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ