กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

11-08-2020 1911       คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
    โดยมีการจัดกิจกกรมในสายชั้น 
  -อนุบาล  กิจกรรมระบายสีรูปภาพวันแม่
  -ป.1-2   กิจกรรมภาพถ่ายลูกกับแม่
  -ป.3-4   กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่
  -ป.5-6   กิจกรรมประกวดเรียงความ แม่ของฉัน
   กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
         ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือด้วยดี