กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

11-12-2019 612


    วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  

    เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร