ภาพร่วมบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ วัดใหญ่ชัยมงคล

11-12-2019 623


ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ร่วมบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562