พิธีมอบแว่นตา โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

27-11-2019 843


นายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช เป็นประธานมอบแว่นสายตาโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียน

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบแว่นสายตา โครงการตรวจและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของนักเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
                  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นได้รับการตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในวันนี้นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จำนวน 107 คน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 201 คน นักเรียนโรงเรียนศรีทวี จำนวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 376 คน
               ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกด้วย