กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562

13-11-2019 783


ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี
* ระดับอนุบาล
* ระดับประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

- การวาดภาพทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม paint

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

- การแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

- การประกวดหนูน้อยนพมาศ

 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และครูผู้ฝึกซ้อม รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกท่าน