พิธีเปิดโครงการว่ายน้ำ ประจำปี 2562

05-06-2019 1932


 พิธีเปิดโครงการว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปี 2562

       วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม
         โครงการว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในขณะตกน้ำได้ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกาย ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหา  ซึ่งโครงการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 176 คน ประกอบด้วยระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 52 คน ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 56 คน ระดับอนุบาล 3 จำนวน 68 คน
         กิจกรรมสำเร็จล่วงด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่าย และขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้