กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17-03-2019 1385


       ( 13 มีนาคม 2562) โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น

      สัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ผ่านไปอย่างอบอุ่นและประทับใจ กับงานปัจฉิมนิเทศที่เด็กๆ ได้มาย้อนทบทวนชีวิตในรั้ววัดใหญ่ที่ผ่านมา ทั้งชีวิตการเรียนรู้ ความผูกพันกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และน้อมรำลึกถึงพระคุณครู พร้อมทั้งรับพรจากคุณครู ที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการก้าวไปสู่การศึกษาเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป

      บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น 

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี