กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

10-02-2019 1705


การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ โดย นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์ และรองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครู คอยต้อนรับ

วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 3(ภาคเช้า) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
และในช่วงบ่าย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 

ในการจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน และรับทราบนโยบายของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และของโรงเรียน
 
อีกทั้งในภาคบ่ายได้มีการจัดการเสวนาทิศทางด้านการศึกษาสู่สากล เพื่อเป็นการวางแผน และเสนอแนะแนวทางร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งหลังจากการประชุมทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้พบปะพูดคุยกันอีกด้วย

กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี