กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

03-02-2019 1838


(1 กุมภาพันธ์ 2562) โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าด้วยประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี  ขอขอบคุณ