พิธีแสดงมุฑิตาจิต ครูยุพา ครูชมพูนุท ในกาลเกษียณอายถราชการ

24-09-2018 1436


     เมื่อวันที่ 21  กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต "จรดหัตถา วันทาครู" ในกาลเกษียณอายุราชการ คุณครูยุพา ตางาม และคุณครูชมพูนุท  บุญกิจธิคุณ

     เพื่อแสดงมุฑิตาจิต ระลึกถึงพระคุณของคุณครูทั้งสองท่าน ที่มีคุณูปการอบรมสั่งสอนศิษย์หลายต่อหลายรุ่น  ตลอดอายุราชการ 

    บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น อบอวลด้วยความตื้นตันใจและความอาลัยระลึกถึงคุณครูทั้งสองท่าน

     โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกศิษย์ของท่านทั้งสอง และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี