กีฬาสีระดับอนุบาล ประจำปี 2561

14-09-2018 1119


วันนี้ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่จัดกิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลรู้จักเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น 

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดี